VATRA GROUP

Obraz4 KIEROWANIE BUDOWĄ ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM

  • egzekwowanie terminowej realizacji prac przez Wykonawców oraz ich wymaganej jakości
  • kontrola użytych przez Wykonawców materiałów, technologii i systemów budowlanych
  • bieżąca kontrola przestrzegania przepisów BHP i p.poż na budowie, ustalenie procedur wejścia / wyjścia pracowników na budowę oraz zakresu prac firmy ochroniarskiej
  • pomoc i nadzór nad zorganizowaniem terenu i zaplecza budowy
Przewiń na górę