VATRA GROUP

NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ KOWALSKI

Prezes

Absolwent Politechniki Śląskiej, posiada uprawnienia ogólnobudo-wlane do kierowania robotami budo-wlanymi. Odpowiedzialny za tech- niczne i jakościowe aspekty przepro- wadzonych inwestycji. Wieloletnie doświadczenie i bogata wiedza spra- wiają, że potrafi rozwiązać najbardziej skomplikowane zagadnie-nia. Człowiek do zadań specjalnych.

WOJCIECH CZARNYNOGA

Wiceprezes zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej, posia-da uprawnienia ogólnobudowlane do kierowania robotami budowlanymi, szef projektu i koordynator budowy. Twardy negocjator, specjalista w spra-wach ofertowania, wycen jak również przeprowadzania przetargów oraz konkursów ofert. Konsekwentny w działaniu, świetny organizator.

JACEK KARMAN

Inspektor Nadzoru / Koordynator w zakresie Instalacji Elektrycznych

Przewiń na górę