VATRA GROUP

O FIRMIE

Rozpoczęta w 2003 roku działalność VATRA Group oraz uczestnictwo w bardzo dużych i prestiżowych realizacjach w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych owocuje bardzo dużym doświadczeniem, wszechstronną znajomością rynku oraz bardzo rozległymi kontaktami z dostawcami materiałów i usług na rynku budowlanym.

W jednej firmie łączymy wieloletnie doświadczenie profesjonalnej kadry inżynierskiej,  koordynującej, kierującej i nadzorującej wszystkie branże budowlane, która dzięki dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej
oraz wielkiemu zaangażowaniu realizują każdy, nawet bardzo trudny i złożony projekt inwestycyjny.

Oferujemy wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Proponujemy współpracę już na etapie tworzenia koncepcji projektowej czy podczas wykonywania Projektu Budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim – ze względu na możliwość wprowadzenia do nich niejednokrotnie bardzo poważnych racjonalizacji i optymalizacji rozwiązań technicznych, popartych dostępem do najlepszych cen materiałów i usług na rynku.
W późniejszych etapach gwarantujemy rzetelne przeprowadzenie przetargów / konkursów ofert na wykonanie poszczególnych zakresów prac budowlanych oraz sprawne i terminowe prowadzenie inwestycji do dnia uzyskania dla niej  ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Przewiń na górę