VATRA GROUP

PROJEKTOWANIE INWESTYCJI

Projektowanie inwestycji

W trakcie prowadzenia inwestycji budowlanych zauważyliśmy, jak ważny w procesie inwestycyjnym jest etap ich przygotowania. Dotyczy to przede wszystkim wykonania dobrego projektu (Budowlanego ale również Wykonawczych), który nie tylko spełnia indywidualne oczekiwania Inwestora, wpisuje się w istniejące otoczenie i zaprojektowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym lokalnymi), ale również jest optymalny pod względem zastosowanych rozwiązań i przemyślany w zakresie docelowej wartości całej inwestycji (koszty bezpośrednie i pośrednie).
–> ZAKRES OFEROWANEJ USŁUGI
• Wykonanie kompletnych projektów architektoniczno-Budowlanych oraz Technicznych w zakresie budownictwa kubaturowego, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych procedur administracyjnych do uzyskania Pozwolenia na Budowę
• Realizacja kompletnych projektów Wykonawczych zadania inwestycyjnego, których zadaniem jest jednoznaczne określenie poszczególnych zakresów prac do wykonania z właściwą międzybranżową ich koordynacją oraz optymalny (pod względem finansowym i technologicznym) dobór sugerowanych rozwiązań .

W trakcie prowadzenia inwestycji budowlanych zauważyliśmy, jak ważny w procesie inwestycyjnym jest etap ich przygotowania. Dotyczy to przede wszystkim wykonania dobrego projektu (Budowlanego ale również Wykonawczych), który nie tylko spełnia indywidualne oczekiwania Inwestora, wpisuje się w istniejące otoczenie i zaprojektowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym lokalnymi), ale również jest optymalny pod względem zastosowanych rozwiązań i przemyślany w zakresie docelowej wartości całej inwestycji (koszty bezpośrednie i pośrednie).

ZAKRES OFEROWANEJ USŁUGI

• Wykonanie kompletnych projektów architektoniczno-Budowlanych oraz Technicznych w zakresie budownictwa kubaturowego, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych procedur administracyjnych do uzyskania Pozwolenia na Budowę
• Realizacja kompletnych projektów Wykonawczych zadania inwestycyjnego, których zadaniem jest jednoznaczne określenie poszczególnych zakresów prac do wykonania z właściwą międzybranżową ich koordynacją oraz optymalny (pod względem finansowym i technologicznym) dobór sugerowanych rozwiązań .

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Przewiń na górę