VATRA GROUP

TECHNICZNO – FINANSOWE DORADZTWO INWESTYCYJNE

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI, W TYM W ROLI INWESTORA ZASTĘPCZEGO ORAZ WIELOBRANŻOWY NADZÓR INWESTORSKI

Wieloletnie doświadczenie firmy VATRA GROUP w zakresie zarządzania dużymi inwestycjami budowlanymi wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim, pozwala nam zrealizować nieraz bardzo skomplikowane i złożone zadania inwestycyjne na każdym ich etapie. Zakres kompleksowej obsługi inwestycji budowlanej obejmuje:

–> NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA PROCESU INWESTYCYJNGO
• analizę i weryfikację dokumentacji projektowej inwestycji (lub uczestnictwo w jej optymalnej realizacji)
• doradztwo techniczne, w tym w zakresie optymalizacji inwestycji: pod kątem finansowym, organizacyjnym i technologicznym
• wykonanie budżetów lub kosztorysów całego zadania inwestycyjnego
• opracowanie harmonogramów budowy: rzeczowego i rzeczowo-finansowego;
• przygotowanie i przeprowadzenie kompletnych procedur przetargowych na wyłonienie dostawców i wykonawców poszczególnych zakresów prac;
• pomoc w wyborze wykonawcy/wykonawców; negocjacje optymalnych warunków współpracy (w imieniu Inwestora)
• uczestnictwo w przygotowaniu umów na dostawy i wykonanie poszczególnych zakresów prac;
–> NA ETAPIE REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH
• koordynacja inwestycji budowlanych we wszystkich branżach; kierowanie budową
• bezpośredni nadzór inwestorski nad poprawną realizacją inwestycji i jakością prac
• bieżąca kontrola i ew. aktualizacja harmonogramu inwestycji
• organizacja i prowadzenie cyklicznych narad budowy
• organizacja i przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych inwestycji;
• bieżący nadzór nad przepływami finansowymi inwestycji (nad założonym budżetem) oraz ich końcowe rozliczenie;
• czynne uczestnictwo w administracyjnym zakończeniu inwestycji;

Wieloletnie doświadczenie firmy VATRA GROUP w zakresie zarządzania dużymi inwestycjami budowlanymi wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim, pozwala nam zrealizować nieraz bardzo skomplikowane i złożone zadania inwestycyjne na każdym ich etapie. Zakres kompleksowej obsługi inwestycji budowlanej obejmuje:

NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA PROCESU INWESTYCYJNEGO:

• analizę i weryfikację dokumentacji projektowej inwestycji (lub uczestnictwo w jej optymalnej realizacji)
• doradztwo techniczne, w tym w zakresie optymalizacji inwestycji: pod kątem finansowym, organizacyjnym i technologicznym
• wykonanie budżetów lub kosztorysów całego zadania inwestycyjnego
• opracowanie harmonogramów budowy: rzeczowego i rzeczowo-finansowego
• przygotowanie i przeprowadzenie kompletnych procedur przetargowych na wyłonienie dostawców i wykonawców poszczególnych zakresów prac
• pomoc w wyborze wykonawcy/wykonawców; negocjacje optymalnych warunków współpracy (w imieniu Inwestora)
• uczestnictwo w przygotowaniu umów na dostawy i wykonanie poszczególnych zakresów prac

NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA NA ETAPIE REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH:

• koordynacja inwestycji budowlanych we wszystkich branżach; kierowanie budową
• bezpośredni nadzór inwestorski nad poprawną realizacją inwestycji i jakością prac
• bieżąca kontrola i ew. aktualizacja harmonogramu inwestycji
• organizacja i prowadzenie cyklicznych narad budowy
• organizacja i przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych inwestycji
• bieżący nadzór nad przepływami finansowymi inwestycji (nad założonym budżetem) oraz ich końcowe rozliczenie
• czynne uczestnictwo w administracyjnym zakończeniu inwestycji

• Realizacja kompletnych projektów Wykonawczych zadania inwestycyjnego, których zadaniem jest jednoznaczne określenie poszczególnych zakresów prac do wykonania z właściwą międzybranżową ich koordynacją oraz optymalny (pod względem finansowym i technologicznym) dobór sugerowanych rozwiązań .

WIELOBRANŻOWY NADZÓR INWESTORSKI

Firma VARA GROUP zdaje sobie sprawę z tego że właściwy nadzór inwestorski to przede wszystkim skrupulatność, rzetelność i terminowość, to dbałość o detale przy jednoczesnym szerokim spojrzeniu na inwestycję budowlaną, a wszystko po to, żeby nie dopuścić do błędów budowlanych i nadużyć finansowych w trakcie realizowanych prac.

VATRA GROUP oferuje kompleksowy nadzór nad pracami budowlanymi – w zakresie konstrukcyjnym, ogólnobudowlanym, prac wykończeniowych, instalacji elektrycznych (wysoko i niskoprądowych) instalacji sanitarnych i HVAC.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Przewiń na górę